AGIS Slovakia Dodávateľ technológie SKPOS
Trimble GPS Analyst™

Softvér pre PC na spracovanie nameraných GPS/GNSS údajov z terénu pre ďalšie použitie v GISe

Trimble GPS Analyst™

Prispôsobiteľné rozšírenie sotvéru ESRI ArcGIS pre priamu prácu s GPS údajmi v prostredí GIS

POZRITE SI: technické detaily - datasheet (PDF, 339 KiB)

GPS Analyst umožňuje priamo v ArcGIS:
- diferenčne korigovať GPS údaje
- prehliadať a analyzovať GPS údaje spoločne s vrstvami v GIS a výrazne tak spresniť GPS súradnice
- vytvárať vlastné postupy spracovania GPS údajov
Základná charakteristika:
- zvýšenie produktivity odstránením dátových konverzií a spracvoania mimo GIS
- podstatné zvýšenie presnosti nazbieraných údajov diferenčným spresnením
- priamy vstup prvkov a GPS súradníc z Trimble SSF súborov
- nástroje pre analýzu kvality určenia súradníc a kontrolu presnosti podľa nastavených tolerancií
- ukladanie podrobných informácií o kvalite GPS údajov v geodatabáze
- možnosť využitia nástrojov ArcMap softvéru k ďalším analýzám GPS údajov (napr. kontrola prekrývania vrstiev z GPS s inými vrstvami)
- možnost použiť ArcGIS priamo v teréne pre zber prvkov a GPS údajov (Trimble, NMEA) do geodatabázy
- možnosť úprav pomocou ESRI ArcObjects
Podporované dátové formáty:
- Esri ArcGIS personal geodatabase (Microsoft®Access MDB only) check out/check in formats
- Esri Shapefiles from ArcPad with Trimble SSF files from
- Esri AXF files from ArcPad with Trimble SSF files from GPScorrect extension
- Esri Shapefiles from ArcPad with Trimble SSF files from GPScorrect extension
- Trimble SSF files
- Trimble SSF files
Podporované formáty súborov a kompresií:
- Self-extracting executable (.exe)
- GZip (.gz)
- Zip (.zip)
- Hatanaka (Compressed RINEX)
- RINEX
- Trimble DAT format
- Trimble SSF format
posledná aktualizácia: 5. 6. 2015
428630
© AGIS Slovakia, spol. s r. o.