AGIS Slovakia Dodávateľ technológie SKPOS
GPS Pathfinder® Office

Softvér pre PC na spracovanie nameraných GPS/GNSS údajov z terénu pre ďalšie použitie v GISe

GPS Pathfinder® Office

Výkonný a ľahko použiteľný kancelársky softvér na spracovanie GPS/GIS údajov

POZRITE SI: technické detaily - datasheet (PDF, 340 KiB)

Základná charakteristika softvéru:
- umožňuje diferenciálnu korekciu nameraných údajov, čím sa zlepší ich priestorová presnosť
- umožňuje komplexný import a export do všetkých známych GIS formátov a užívateľom definovaných ASCII formátov
- umožňuje vytváranie nových a editovanie existujúcich knižníc atribútov
- umožňuje automatickú selekciu údajov z referenčných staníc podľa ich kvality pre účely výpočtu diferenciálnych korekcií
- umožňuje prezeranie a editáciu GPS údajov pred ich exportom do GIS formátov
- umožňuje vytváranie konfiguračných súborov (a ich zaheslovanie pred nežiadúcou editáciou), aplikovateľných v softvéri TerraSync
- umožňuje automatizovaný transfer nameraných údajov do PC, automatický výpočet diferenciálnych korekcií (tzv. post-processing) a automatický export spracovaných údajov do zvoleného GIS formátu
Podporované dátové formáty:
Import:
- AutoCAD 2000 ASCII DXF
- dBASE
- Esri Shapefiles
- Esri File Geodatabase
- MapInfo MIF
- Microsoft Access MDB
- Additional formats supported via Trimble SSF and DDF data formatextensions for FME
Export:
- ARC/INFO (for NT and UNIX) Generate
- AutoCAD 2000 ASCII DXF (with or without blocks)
- dBASE
- Esri Shapefiles
- Esri File Geodatabase
- GRASS
- IDRISI Vector
- Google Earth KML and KMZ
- MapInfo MIF
- MGAL
- Microsoft Access MDB
- Microstation version 7 DGN
- PC-ARC/INFO Generate
- PC-MOSS
- Additional formats supported via Trimble SSF and DDF data format extensions for FME
Formáty do pozadia:
vektorové:
- AutoCAD 2000 ASCII and binary DXF (.dxf)
- Esri Shapefiles (.shp)
- Trimble SSF format (.ssf, .cor, .imp, .phs, .wpt)
rastrové:
- JPEG (.jpg)
- JPEG 2000 (.jp2, .j2c)
- Enhanced Compression Wavelet (.ecw)
- MrSID (.sid)
- TIFF (.tif)
- Windows bitmap (.bmp)
Web map servery:
- ArcIMS, OpenGIS
Podporované súbory z referenčných staníc a ich kompresné formáty:
Formáty súborov z referenčných staníc:
- Trimble DAT format
- Hatanaka (Compressed RINEX)
- RINEX
- Trimble SSF format
 
Typy kompresie:
- EXE, ZIP, GZip
posledná aktualizácia: 5. 6. 2015
428647
© AGIS Slovakia, spol. s r. o.