AGIS Slovakia Dodávateľ technológie SKPOS
TerraSync™

Poľný softvér na zber údajov pre GIS (používaný na meranie s GPS/GNSS prijímačmi v teréne)

TerraSync™

Profesionálny riadiaci softvér s rozsiahlymi možnosťami produktívneho zberu a aktualizácie GIS údajov

POZRITE SI: technické detaily - datasheet (PDF, 325 KiB)

Základná charakteristika softvéru:
- umožňuje zber priestorových súradníc a popisných informácií (atribútov) o meraných bodových, líniových a plošných objektoch
- umožňuje komplexnú konfiguráciu pripojeného GPS prijímača
- umožňuje zobrazovanie máp vo vektorovom a rastrovom formáte v reálnom čase na pozadí
- umožňuje grafickú navigáciu k zvolenému objektu
- umožňuje vytvorenie novej a editovanie existujúcej knižnice atribútov priamo v teréne
- umožňuje plánovanie GPS meraní priamo v teréne
- podporuje multimediálne súbory (obraz i zvuk)
- podporuje posielanie a prijímanie súborov e-mailom priamo z terénu
- priamo podporuje súbory ESRI® Shapefiles
GPS presnosť:
- podporuje príjem DGPS korekcií v reálnom čase (ktoré zdroje DGPS korekcií je možné prijímať závisí na type používaného GPS prijímača)
- podporuje registráciu GPS údajov nevyhnutných na prípadný postprocessing
- podporuje zber údajov H-Star™ z GeoXH™ handheld a prijímača GPS Pathfinder® ProXH™, pre presnosť do 30 cm
- podporuje aj geodetické RTK (Real Time Kinematic) merania s GPS mobilnými prijímačmi Trimble 5800, R8, a R8
Podporované zariadenia:
- Trimble Pro 6H receiver
- Trimble Pro 6T receiver
- Trimble GPS Pathfinder ProXRT receiver
- Trimble R8 receiver (Models 2 and 3)
- Trimble R6 receiver (Models 1 and 2)
- Trimble R4 receiver
- Trimble 5800 receiver (Model 2)
- Trimble GeoExplorer
- Trimble Juno
- Trimble Nomad
- Trimble Yuma 2 rugged tablet computer
posledná aktualizácia: 5. 6. 2015
428641
© AGIS Slovakia, spol. s r. o.