AGIS Slovakia Dodávateľ technológie SKPOS
Trimble Virtual Reference Station (VRS³Net APP)

Riadiaci softvér pre permanentné referenčné stanice

Trimble Virtual Reference Station (VRS³Net APP)

Komplexný riadiaci softvér pre sieť permanentných referenčných staníc

POZRITE SI: technické špecifikácie (PDF, 245 KiB)

Vlastnosti:
- vysokopresné určovanie polohy metódou RTK (real time kinematic)
- v ktoromkoľvek časovom okamihu je k dispozícii sieť virtuálnych referenčných staníc
- eliminácia potreby zriadenia vlastnej referenčnej stanice
- jednotná kontrolná sieť pre veľké oblasti
- korekcie atmosferických chýb sú k dispozícii v reálnom čase
- zabudované monitorovanie integrity siete permanentných staníc VRS serverom
Softvérový modul GPSNet:
- kontrola komunikácie vzdialených GPS prijímačov (nie je nutné mať pripojené jednotlivé GPS permanentné stanice k PC)
- generovanie a archivácia RINEX-súborov
- štatistická analýza a monitorovanie integrity referenčných staníc
- generátor RTCM korekcii samostatnej referenčnej stanice
Softvérový modul DGPSNet:
- sieťovo modelované RTCM korekcie optimalizované pre siete referenčných staníc vzdialených od seba 70 až 300 km pre jednofrekvenčné (L1 C/A) mobilné prijímače
Softvérový modul RTKNet:
- úplné sieťové modelovanie ionosférických, troposférických a efemeridových chýb
- VRProcesor poskytuje sieťovo modelované RTK korekcie pre dvojfrekvenčné (L1/L2) GPS prijímače
posledná aktualizácia: 5. 6. 2015
404789
© AGIS Slovakia, spol. s r. o.